Welkom

Beste collega,

Je bent op deze pagina beland om dat je een testaccount hebt (aangemaakt). De komende 14 dagen toegang tot onze website. Je kunt via het bovenstaande menu navigeren door de verschillende lesmethodes, ook kun je de pagina met PowerPoints inkijken.

Let op: alle teksten op deze site worden door de Auteursrechtwet beschermd.
Niets uit deze digitale uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Laatste wijzigingen en nieuws

  • Per schooljaar 2018-2019 wordt de huidige ELO uitgefaseerd en vervangen door een Learning Management System (LMS) op webseller.nl. Studenten en docenten loggen allemaal in op webseller.nl.
  • De webshop behorende bij Handel en Commercie Leerjaar 2 en Vakman Ondernemer is verplaatst van microcompany.nl naar webseller.nl. Bekijk hier een demo van de webshop
  • Leerjaar 1, periode 4 is gewijzigd: het onderwerp richt zich meer op de websites in het algemeen. Ter voorbereiding op Leerjaar 2 worden onderwerpen als de effectiviteit van een website behandeld, alsook het schrijven van goede teksten.
  • Docentenhandleiding Leerjaar 1 aangepast: periode 4 gewijzigd. Deze versie is nu actief op de site, gedurende het jaar zullen er ongetwijfeld meerdere aanpassingen volgen.
  • Tikkie toegevaoegd als paragraaf aan het hoofdstuk over Online Betalen. Dit n.a.v. berichtgeving in de media.

 

Heb je een vraag, mail dan je bericht aan info@webseller.nl

 

Jouw profiel